Nyckelbricka och fjärröppnare till garageportar

Nyckelbricka (tag) och Fjärröppnare till garageportar
Information till medlemmar:
Medlem som hyr parkeringsplats i föreningens garage får sina nyckelbrickor omprogrammerade så att dörrar och grindar kan öppnas till det garage där p-platsen ligger.

Till en hyrd p-plats ingår också en fjärröppnare (som erhålls efter tillträde). Den öppnar yttre och inre grindar/portar till det garage där p-platsen finns. Fjärröppnaren till garage 1 och 2 (tidigare A och B) går också till yttre grind vid nedfarten till lastfaret. Fjärröppnare till garage 3 (tidigare C) går till såväl yttre som inre portar vid Västgötagränd.

Fjärröppnaren erhålls utan kostnad av föreningen men du måste själv betala och byta batteriet vid behov.

Sändaren ingår i fastighetens passagesystem och utgör en del av denna säkerhet. Sändaren skall skyddas och förvaras som din lägenhetsnyckel så att den inte kan stjälas eller användas av obehöriga.

Sändaren skall återlämnas till föreningen då du sagt upp och lämnar din bilplats. Sändaren läggs i fastighetsskötarens postfack på plan E1 i Tornet. Sändare som inte lämnas tillbaka raderas i systemet och du debiteras 500 kronor.

Sändare som förloras eller tappas bort skall anmälas för radering i systemet.
Beställning av ny sändare och anmälan om förlust kan göras på blankett som finns på plan E1 vid postfacken i Tornet (blanketten finns också via föreningens hemsida
Om föreningen/Kvalitetssystem/Blanketter/Nyckelbricka porttelefon”).
Ny sändare kostar 500 kronor.

Rutiner för förvaltare och fastighetsskötare finns i separat länk.