Kvalitetssystem

Föreningen arbetar med ett så kallat kvalitetsledningssystem.

Syftet är att säkerställa att föreningens intressen tillvaratas på ett systematiskt och effektivt sätt.

Föreningen har skapat en dokumentation som förtydligar hur föreningen fungerar och arbetar och hur medlemmarna bidrar.

Vi kallar detta för brf Söder Torn kvalitetsledningssystem.

Det är brf Söder Torn styrelse som är ansvariga för systemet inklusive årlig uppföljning och revidering.

Vi beskriver ansvarsförhållanden, policy och struktur. Det går att se hur styrelsen jobbar och hur medlemmarna bidrar. Där finns rutiner, instruktioner och blanketter. Syftet är att ge en överblick och ordning som är nödvändig för att få föreningen att fungera på ett bra sätt både nu och i framtiden.

Systemet är uppbyggt i sex block enligt denna bild.