Uppföljning

Kvalitetsuppföljning och ändringar

Brf Söder Torn styrelse är ansvariga för kvalitetsledningssystemet. Årligen skall styrelsen genomföra kvalitetsuppföljning och vid behov justera systemet. Denna årliga uppföljning och ändringarna skall dokumenteras genom särskild punkt i styrelseprotokoll. Resultatet av uppföljningen skall redovisas för stämman som del under punkten ”Föredragning av styrelsens årsredovisning”.