Cykelrum

Utrymme för cyklar finns
– i det larmade cykelrummet på plan E1 vid rondellen
– i cykelgaraget ovanför laxtrappan mot Göta Ark
– i rondellen på plan E1

Alla cykeluppställningsplatserna är till för cyklar som används. Trasiga eller undanställda cyklar ska respektive ägare själv ta hand om och förvara på annan plats (exempelvis i det egna källarförrådet).

I det larmade cykelrummet finns flera rum. Häng upp cyklarna på krokar längst in om du inte använder cykeln dagligen. På de övriga cykeluppställningsplatserna förutsätts att det endast står cyklar som används regelbundet.