Ordföranden

Instruktion styrelse och ordförande

-Föreningsstämman.
Det är vid ordinarie föreningsstämman, en gång per år, som medlemmarna utser styrelse.
Styrelsen ska företräda föreningen och leda verksamheten fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelsens främsta uppgifter
Styrelsen har ansvar för verksamheten och att saker blir gjorda. Detta betyder dock inte att styrelsens ledamöter själva ska göra allting.
Styrelsens uppgift är att se till att
– saker och ting blir gjorda
– den ekonomiska redovisningen sköts väl
– säkerheten i föreningen är tillfredsställande
– det finns rutiner för hur olika uppgifter ska lösas
– det finns resurser att utföra uppgifterna

Ordförandens främsta uppgifter
Ordföranden leder och prioriterar styrelsens arbete.

Styrelsens arbete
Såväl ledamöter som suppleanter utgör en samlad resurs för styrelsearbetet. Inom styrelsen fördelas så långt möjligt arbetet efter ledamöternas och suppleanternas intresse och kompetens. Fördelning av uppdrag fastställs i styrelsprotokoll.