Valberedning

Valberedningens uppdrag är att föreslå den ordinarie föreningsstämman styrelsledamöter, revisorer och arvoden till dessa.

Instruktion för valberedningen finns i kvalitetssystemet.

Det pågår ett ständigt arbete med att hitta medlemmar som är intresserade av styrelsearbete och som också har speciell kompetens inom efterfrågade områden. Anmäl gärna direkt till valberedningen om du vill eller känner till någon som du bedömer som lämplig att väljas in i styrelse eller som internrevisor.

Valberedningen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Valberedningen vald vid 2020 års stämma består av:

  • Agneta Yngve, T15:5, sammankallande
  • Hans Ottosson, K1012
  • Mikael Hugo, B5:3

E-postadress till valberedningen är: valberedningen@tornnet.org.
Telefonnummer hittar du i tvättstugan på plan E2 i Tornet.

Vill du läsa mer om Valberedningens instruktion gå in under Kvalitetssystem/Rutiner/Valberedning.

En styrelse behöver många olika kompetenser. De viktigaste går att läsa här.