Hyra ut i andra hand – Lägenhet

Uthyrning i andra hand kräver att bostadsrättföreningen (genom beslut i styrelsen) ger sitt samtycke (stadgarna 15§).

Grundläggande regler framgår av bostadsrättslagen.

Hyresnämndens rekommendationer som framkommit vid tvister utgör stöd för föreningens beslut.

Fastighetsägarna i Stockholm har tagit fram ett faktablad som föreningen tillämpar som sin policy. Läs här.

Tidningen BORÄTT nr 3/2015 tar också upp frågan om andrahandsuthyrning. I denna länk kan du läsa vad som sägs där.

Föreningens policy innebär att andrahandsuthyrning beviljas under max ett år om det finns skäl. Denna period kan förlängas med ytterligare tidsperioder om skälet kvarstår.

Styrelsen ska ha beviljat andrahandsuthyrning innan den påbörjas. Normalt behövs 1 månad för att bereda och besluta om andrahandsuthyrning. I medlemmens begäran ska finnas uppgift om vem som ska bli andrahandshyresgäst. Begäran om andrahandsuthyrning för enstaka veckor beviljas normalt inte då vi betraktar det som hotellverksamhet. Hyresnämndens beslut ligger då som grund tillsammans med stadgarnas paragraf 1 om föreningens ändamål att bostaden ska användas som stadigvarande bostad för medlem.

Föreningen har en blankett som kan användas av bostadsrättshavaren för att få en begäran om uthyrning prövad av föreningen.

Om du får tillstånd att hyra ut i andra hand ska ett hyresavtal upprättas mellan bostadsrättshavaren och andrahandshyresgästen. I denna länk finns en ifyllningsbar blankett som kan användas.

Avgift för andrahandsuthyrning tas ut. Avgiften är 10 procent per år av gällande prisbasbelopp. Vid kortare andrahandsuthyrning beräknas avgiften beroende på hur många månader som andrahandsuthyrningen pågår.

Den som hyr i andra hand ska adressera sin post med tillägget c/o Bostadsrättshavaren. Byte av namn eller tillägg görs inte på postfacket. Läs under Postfack.

Den som hyr i andra hand ska följa de regler som finns inom föreningen. Det är bostadsrättshavaren som är ansvarig för att reglerna görs kända och följs.

Hyra ut i andra hand – garageplats

Brf Söder Torn hyr ut garageplatser till medlemmar i föreningen.

Enligt de allmänna bestämmelserna i hyresavtalet får nyttjanderätt till upplåten garageplats inte överlåtas utan upplåtarens, Brf Söder Torn, medgivande. I samband med att lägenhet hyrs ut i andra hand kan styrelsen bevilja andrahandsuthyrning av garageplats.

Följande kriterier gäller för styrelsens godkännande:
1. Endast medlem i Brf Söder Torn får hyra garageplats i andra hand
2. Platsen ska erbjudas medlem som står i kö för en permanent garageplats. Kön administreras av EM, som presenterar erbjudandet till köande enligt turordning.
3. Avtal ska upprättas mellan parterna. Särskild blankett (länk) ska användas. Kontraktet utgör också en ansökan till styrelsen som fattar beslut i ärendet.
4. Medlem som hyr garageplats i andra hand behåller sin plats i kön till permanent garageplats. EM administrerar listan med andrahandsuthyrda garageplatser.