Ersättning till medlemmar

Instruktion ersättning till föreningens medlemmar (riktlinjer)

Föreningsstämman 2009 (§16 a i protokoll från föreningens ordinarie stämma 2009) beslutade:

”Riktlinjer för ersättning till föreningens medlemmar
– Arvoden beslutas av föreningens årsstämma.
– Styrelsen kan dock i begränsad omfattning besluta om arvode till medlem för professionellt arbete som innebär stor besparing för föreningen. Sådant beslut skall fattas innan arbete påbörjas.
– Medlemmars övriga arbete i t.ex. arbetsgrupperna arvoderas inte. Dessa arbetsinsatser bör istället uppmuntras med t.ex. någon årlig festmåltid.
– Stämman anser att riktlinjerna kan ligga till grund för fortsatt verksamhet.”