Frivilliggrupper

Föreningen har att antal frivilliggrupper. Syftet med frivilliggrupperna är att tillvarata kompetens bland medlemmarna, engagera och lösa uppdrag på frivillig väg.

Gruppernas namn (verksamhetsområden) och medlemmar framgår av föreningens hemsida och finns också på föreningens anslagstavlor.

Varje frivilliggrupp har en ansvarig (som formellt är godkänd av styrelsen).
Denne fördelar och prioriterar frivilliggruppens arbete.

Frivilliggrupper är sammanhållande åt föreningen vad avser uthyrning, kontroll, regler och förbättringar. Grupperna arbetar var och en inom det område som namnet anger.

Det innebär att:
o IT-gruppen arbetar med föreningens bredbandsnät och TV-nät samt följer utveckling och bevakar tjänsteutbud
o Topplokalgruppen arbetar med topplokalen
o Gästlägenhetsgruppen arbetar med uthyrningslägenheterna
o Poolgruppen arbetar med pool och bastu
o Uteplatsgruppen arbetar med takterasserna och uteplatsen mellan husen
o Hustomtegruppen hälper till med enkare fastighetskötsel
o Biblioteksgruppen håller ordning på vårt bibliotek
o Välkomstgruppen träffar alla nya boende och informerar om föreningen och dess regler