Boende

Med boende avses medlemmar – bostadsrättshavare – i bostadsrättsföreningen Söder Torn.
Dessa har, som boende, ett antal skyldigheter och rättigheter som finns angivna i föreningens stadgar.

Där anges bland annat att:
• Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick.
• Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter anmälan till styrelsen och under förutsättning att den inte medför men för föreningen eller annan medlem.
• Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten och andra delar av huset iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom huset.
• En bostadsrättshavare får hyra ut sin lägenhet i andra hand endast efter samtycke från styrelsen.

Boende som inte är bostadsrättshavare (=medlemmar i bostadsrättshavaren hushåll, gäster och/eller den/de som bostadsrätthavaren upplåter sin bostad till i andra hand) ska följa samma regler som gäller för bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren är ansvarig för att de regler som anges i stadgarna (eller anges på annat sätt) följs av alla som bor i bostaden.

Vilka som är medlemmar i föreningen och därmed bostadsrättshavare förtecknas hos förvaltaren. Det är också förvaltaren som är kontaktpunkten mellan boende och föreningen. Det innebär bland annat att förvaltaren fakturerar alla avgifter från föreningen till bostadsrättshavaren och håller kontakt vid eventuella klagomål.