Uteplatser/Takterasser

Uppe på taket till varje kub finns en takterass. De nås genom att man åker hissen upp till plan 4 i respektive kub. Därifrån går man över hela våningsplanet till spiraltrappan som leder upp till takterassen. Lägenhetsnyckeln ger tillträde till terassen. Bokning kan inte göras.

Terasserna kan nyttjas för enklare fester utan störande musik eller som solaltaner.

Mellan husen finns en mindre trädgård med sittmöjlighet.