Fastighetsförvaltning

Föreningen har ett långsiktigt avtal med en förvaltare som sköter de administrativa sysslorna för föreningen.

Förvaltarens uppgift är att utföra de sysslor som sammanhänger med uppgifter och uppdrag som föreningen har att hantera.

Uppgifter som förvaltaren hanterar är:

  • Förvaltning av den verksamhet som bedrivs
  • Ekonomisk prognos, uppföljning, redovisning och budgetförslag (ekonom)
  • Hantering angående bostäder, boende och hyresgäster inklusive medlemsregister och lägenhetsregister (bostadskonsulent)
  • Löpande uppföljning av pågående projekt och aktiviteter
  • Upphandlingar
  • Årlig underhållsplan
  • Rådgivning och stöd till styrelse