Bokningssystem

Föreningen har ett bokningssystem som nås från terminaler vid tvättstugorna och poolen.

Bokningssystemet nås också via internet. Adress får du av välkomstgruppen när du flyttar in.

Det är tvättstuga, grovtvätt, gästlägenheter, topplokal och pool
som bokas via föreningens bokningssystem.

Innan bokning av pool kan ske ska medlemmen anmäla att
man vill ansluta sig till poolen.