Frivilliggrupper

För att förenkla administration och hanteringen av våra gemensamma lokaler och uteplatser finns arbetsgrupper – frivilliggrupper.

Medverkan i frivilliggrupperna är ett sätt att lära känna både föreningen och grannarna. Dessutom bidrar du då till att hålla nere våra gemensamma utgifter.

Var också gärna med på våra städdagar under höst och vår.

Topplokal, gästlägenheter samt bastu och pool är endast till för medlemmarna. Lokalerna hyrs inte ut externt.

Välkomstgruppen

valkommen@tornnet.org
Lena Hammarberg, T23:3, ansvarig
Anna-Karin Furhoff, T6:3
Mårten Hedström, T12:3
Agneta Yngve, T15:5

Pool och Bastu

pool@tornnet.org
Thomas Bergkvist, T9:3, poolfogde/ansvarig

Topplokalgruppen

Observera: Topplokalen hyrs inte ut externt
topplokalgruppen@tornnet.org

Agneta Yngve, T15:5, sammankallande
Richard Olsson, B4:2, bokningsansvarig, debitering
Jenni Ahlstedt, B3:2
Leif Råback, T3:2
Mats Burman T22:5
Katrin  Skoglund, K1042
Anne Lindgren, T22:3

Uteplatsgruppen

Agnetha Yngve, T15:5, ansvarig
Marcus Bühlund, K1043
Elin Evander, T3:3
Anders Uddén, K2044

Hustomtegruppen

Mårten Hedström, T12:3

Bibliotek

Lena Rygge, T7:2

IT-gruppen

it@tornnet.org
Lars Finn, T12:5, ansvarig
Johan Redeby, T19:1
Richard Olsson, B4:2

Mer information om de objekt som grupperna arbetar med hittar du under Bo i Söder Torn.