Sophantering

Hushållssopor

Sopnedkast finns på plan E1 och E2 i anslutning till Tornet.
Soppåsar förvaras inte utanför den egna dörren i de gemensamma trapphusen.

Inget fett i avloppet
Du får inte tillföra avloppet större mängder fett. Alla som använder sig
av föreningens avloppssystem rekommenderas att torka av matlagningsfett ur exempelvis stekpannor före disk och att undvika att fett spolas ned i avloppet. Både animaliskt och vegetabiliskt fett stelnar och fastnar i ledningarna. Även om du spolar av fettet med hett vatten så stelnar det igen när det blandas med det kalla vattnet i avloppet, och det blir stopp i fastighetens ledningar. Det kan orsaka igensättningar och översvämningar, som ger föreningen onödiga kostnader. Har du större mängder matfett kan du hälla det i en petflaska som du
slänger bland de brännbara soporna eller lämnar in på närmaste återvinningscentral.

Miljötratt för uppsamling av fett
Med miljötratten blir det mycket enklare att samla upp fettet. Skruva helt enkelt på tratten på en tom PET-flaska. Fyll flaskan med fett tills den är full och släng den sedan i soporna eller lämna in den på en återvinningscentral.

Grovsoprum med återvinningssortering av förpackningar och matavfall

Soprummet för grovsopor och återvinning finns i lastfaret som du når via plan K1. Se skissen nedan. Där finns följande behållare:

» papp- och kartongförpackningar
» tidningar och papper
» glasförpackningar (färgade respektive ofärgade)
» plastförpackningar
» metallförpackningar
» småelektronik inkl. batterier och ljuskällor
» grovsopor
» matavfall för utvinning av bio-gas

I anslutning till respektive behållare finns mer detaljerad information om vad som kan slängas i den.

Inga sopor får ställas på golvet – alla sopor ska läggas i respektive behållare.

Får dina sopor inte plats i rätt behållare måste du själv lämna soporna till kommunens återvinningscentraler.

Julgranar

Julgranar kastas med fördel på Medborgarplatsen bredvid restaurang Snaps.  Under januari varje år hämtar Staden uttjänta granar därifrån för återvinning.

Detta får inte kastas i grovsoprummet

Vid ingången till grovsoprummet finns information om vilka sopor som inte får kastas i grovsoprummet.
Lite förenklat är det inte tillåtet att kasta skrymmande sopor som inte går att lägga i en sopbehållare.

Det är dessutom förbjudet att kasta miljöfarligt avfall. Exempel på det är målarfärgsburkar, kemikalier, lösningsmedel och vitvaror (exempel: diskmaskin, spis, kyl och frys).

Det som inte får kastas i grovsoprummet kan lämnas till stadens återvinningscentraler. Vissa miljöfarliga sopor (färgrester och kemikalier) kan också lämnas till den mobila miljöstationen som stannar på vändplanen Repslagargatan mot Medborgarplatsen. Se stadens tidtabell Södermalm.

Du som bygger om får inte kasta byggavfall i grovsoprummet. Du kan få ställa upp byggavfall under högst tre dygn på särskild plats som fastighetsskötaren anvisar. Kontaktuppgifter till fastighetsskötaren finns under Kontakt.

Det är dessutom förbjudet att kasta miljöfarligt avfall. Exempel på det är målarfärgsburkar, kemikalier, lösningsmedel och vitvaror (t ex diskmaskin, spis, kylskåp och frys). Vi tillåter inte heller att lämna tryckkärl som t ex brandsläckare, gas- och gasolflaskor, i föreningens utrymmen.

Skiss grovsoprum