Kvalitetssystem – Struktur

Nedanstående bild redovisar hur föreningen i stort är organiserad med struktur och relationer. Det är medlemmarna som utgör föreningen och är ägare av föreningen. Föreningens styrelse är tillsatt av medlemmarna genom beslut på föreningsstämma.

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Styrelsen säkrar detta genom att köpa fastighetsförvaltning (förvaltare) som säkerställer att styrelsens verksamhet kan utövas.

Förvaltaren utför på styrelsens uppdrag alla uppgifter som sammanhänger med förvaltningen av fastigheten och håller samman all fastighetsrelaterad verksamhet inklusive avtal och upphandlingar.

Föreningens leverantörer levererar nytta till föreningen och dess medlemmar. Föreningen, genom styrelsen, hyr också ut kommersiella lokaler för olika verksamheter. Föreningen är part i en samfällighet tillsamman med Söderhallarna. Denna samfällighet förvaltar lastfaret och entré mot Söderhallarna.

Bilden visar föreningens struktur med ägare, leverantörer och kunder. I rubrikerna i anslutning till bilden finns länkar som ger ytterligare fördjupning.