Frivilliggrupper

Följande frivilliggrupper finns organiserade:

• Välkomstgruppen kontaktar nya medlemmar och ger information om föreningen
• Topplokalgruppen håller ihop uthyrningen av Topplokalen
• Fastighets- & trädgårdsgruppen är kontaktpunkten för föreningens idéer angående fastighetens och utemiljöns utveckling och föreslår förbättringar. Svarar också för föreningens ”städdag” vår och höst
• Gästlägenheterna håller ihop uthyrningen av gästlägenheterna
• Pool och bastu håller ihop uthyrningen av pool och bastuanläggningen
• IT-gruppen håller ihop föreningens datanät och kabel-tv-nät

Samtliga frivilligrupper agerar utan särskild ersättning enligt riktlinjer från föreningsstämman 2009.
Mer information finns under respektive rubriker på hemsidan.