Om föreningen

Det finns mycket att berätta om brf Söder Torn. I menyerna hittar du det mesta som kan vara värt att veta.

  • Föreningens främsta uppgift är att upplåta lägenheter åt medlemmarna.
  • Föreningen är ett privatbostadsföretag (”äkta förening”).
  • De kommersiella ytorna ska ge marknadsmässig avkastning.
  • Hemsidan ger en bred och allmän presentation av föreningen.
  • Stadgarna är det överordnande dokumentet som styr föreningen och dess verksamhet.