Styrelse

 Styrelse vald vid 2020 års ordinarie föreningsstämma:

Jan Risberg T21:1

Jan Risberg T21:1

Ordförande

Tommy Blåder K1032

Tommy Blåder K1032

Ledamot

Mårten Hedström T12:3

Mårten Hedström T12:3

Ledamot/Vice Ordförande

Anna-Lena McLellan T2:3

Anna-Lena McLellan T2:3

Ledamot/Sekreterare

Alexandra Urefalk T5:3

Alexandra Urefalk T5:3

Ledamot

Birger Marklund T17:4

Birger Marklund T17:4

Suppleant

Sara Wedholm T11:5

Sara Wedholm T11:5

Suppleant

Mikael Magnusson T14:2

Mikael Magnusson T14:2

Suppleant

Brev till styrelsen kan läggas i brevlåda ”Brf Söder Torn” på plan E1 i Tornet.

Du kan också skicka e-post till styrelsen@tornnet.org.

Vill du läsa mer om styrelsens uppgifter gå in under Kvalitetssystem. Där finns bl. a. information om ansvar, struktur och instruktioner för styrelsen.