Styrelse

  • Styrelsen har fem ledamöter och tre suppleanter.
  • Det är föreningsstämman som utser styrelse.
  • Ledamöter utses på två år och suppleanter på ett år.
  • Föreningsstämman utser också styrelsens ordförande.
  • Styrelsen utser själv vice ordförande och övriga funktionärer såsom sekreterare bland ledamöterna.
  • Såväl ledamot som suppleant utgör resurs i styrelsens arbete. Ansvar för att driva olika arbetsuppgifter/projekt fördelas i styrelsen efter kompetens och intresse.
  • Styrelsen skall säkerställa att föreningen förvaltas i enlighet med föreningens stadgar.
  • Styrelsen är ett beslutande organ. Den operativa verksamheten utförs av förvaltare och fastighetsskötare.
  • Styrelsen har normalt ingen operativ funktion.