Topplokalen

Regler för uthyrning av Topplokalen
Regler finns angivna i bokningssystemet för föreningens medlemmar.

Därutöver gäller följande:
A. De företag som hyr lokaler av föreningen kan få hyra topplokalen. Dessa förutsättningar gäller då som tillägg till reglerna för föreningens medlemmar:
– Max två tillfällen per kalenderår.
– Hyrestid måndag – torsdag
– Priset motsvarar marknadspris
– Önskemål om hyra ställs till bokningsansvarig som bokar (om topplokalen är ledig) och sänder debiteringsunderlag till förvaltaren.
– Topplokalen får användas endast för företagets interna verksamhet och inte för kommersiella ändamål.

B. Styrelsen kan boka topplokalen för styrelsens interna möten. Sådan bokning görs av styrelsens sekreterare.

C. Styrelsen kan också boka topplokalen för vissa evenemang där bedömning görs att det kan gynna föreningen. Sådan bokning ska föregås av ett styrelsebeslut med motiv och görs av styrelsens sekreterare.

D. Topplokalen hyrs inte ut till kommersiella (motsvarande) evenemang.