Pool och bastu

På plan E1 i Tornet ligger vår pool och bastu. För att få tillgång till poolanläggningen skickar du en anmälan till poolfogden. Är du nyinflyttad brukar pool-fogden kontakta dig. Poolbokning görs via föreningens bokningssystem.

Regler liksom priser för poolen hittar du i bokningssystemet.

Efter betalning ges tillträde till poolen genom att inpasseringssystemet programmeras för att acceptera lägenhetens nyckelbrickor i poolentréns läsare. Samtidigt ges lägenheten tillgång till poolbokning. Räkna med att det tar ett par veckor efter inbetalning.

Om du har frågor kontakta poolfogden eller någon annan i poolgruppen. Har du glömt din kod till bokningssystemet kan du kontakta någon i poolgruppen eller it-gruppen.

Namn och e-post hittar du under Frivilliggrupper. Telefonnummer finns på anslagstavlan plan E1 vid postrummet i Tornet.