Flyttbilar

Flyttransporter (liksom andra lastbilstransporter) till våra hus sker normalt via Söderhallarnas lastfar. Lastfaret nås via nedfarten på Västgötagränd. Observera att högsta fordonshöjd är 3,60 m.

I lastfaret sker varuförsörjning till alla butiker i Söderhallarna och till de butiker som finns i föreningens hus. Likaså sker soptömning av alla sopor från Söderhallarna och från oss.

Vardagar, särskilt på förmiddagen, är det trångt med många lastbilar.

För boende, med adress Medborgarplatsen 11, är det enklast att styra transporten till Medborgarplatsen med infart från Repslagargatan.

Ett alternativ för mindre transporter är att köra in i rondellen på plan E1 som nås via Västgötagränd. Här är max fordonshöjd 2,2 m.

Hissarna blir lätt blockerande för övriga boende i samband med in- och utflyttning. Visa hänsyn. I Tornet får bara en hiss användas åt gången, så att övriga boende inte hindras. I och urlastning av hissen måste ske skyndsamt, eftersom hissautomatiken är programmerad så att den andra hissen inte skickas till angränsande våningsplan under den tid hissen är blockerad på våningsplanet.