Lägenhetsnummer

Varje lägenhet har två lägenhetsnummer.

Lägenhetsnumren finns angivna på dörrkarmen på lägenhetsdörrens utsida.

Lägenhetsnummer av typen T20:2, B5:4 eller K2014 är nummer som är specifika för föreningen och har funnits med ända sedan byggtiden. Det är dessa nummer som används inom föreningen i lägenhetsförteckning och för uppmärkning av lägenheten. Det är också dessa nummer som gäller på till exempel köpehandlingar.

Bokstaven anger Tornet, Bågen eller Kuberna.
För Tornet och Bågen anger siffrorna före kolonet våningsplan och siffrorna efter kolonet är en löpande numrering av lägenheterna på våningsplanet. På planen 01-09 utelämnas oftast nollan. Ibland används inte kolonet till exempel i bokningssystemet av tekniska skäl.
För Kuberna anger första siffran Kub1 eller 2, andra siffran är alltid en nolla, tredje siffran anger våningsplan och fjärde siffran ett löpande nummer för lägenheterna på våningsplanet.

Lägenhetsnummer bestående av enbart fyra siffror (exempel 1502) är nummer som är uppbyggda enligt ett statligt system, som gäller för alla fastigheter i landet. Numret är alltid kopplat till en specifik gatuadress/trappuppgång, där entréplanet har nummer 10xx. De följande två siffrorna anger respektive lägenhet på våningsplanet (i ordning medsols, utgående från trappan). Den här typen av nummer återfinns i många adressuppgifter, som är hämtade från folkbokföringen och är alltid knutna till en gatuadress. Flera lägenheter i föreningen har i detta system samma nummer men olika gatuadresser.