Fakta om brf Söder Torn

Vår bostadsrättsförening ligger i kvarteret Fatburshöjden 1 i Stockholm stad. Marken ägs av Stockholm stad och är upplåten med tomträtt till föreningen. Avtal finns till 1 april 2026. Den gula ytan i plankartan här intill markerar den yta som ingår i tomträtten. Klicka på den så får du en större karta.

JM/SBC har byggt våra hus. Inflyttning skedde 1996/97.

Föreningen har fyra hus med bostäder. Vi kallar dessa hus för Bågen, Kub 1, Kub 2 och Tornet. Gatuadresserna är Medborgarplatsen 11 och Fatburstrappan 12-18.

Totalt finns det 172 lägenheter som upplåts med bostadsrätt och fem affärslokaler.

Föreningen har två andelstal för varje lägenhet. Andelstal 1 anger lägenhetens andel av driftkostnaderna (= alla löpande kostnader utom räntekostnader och amorteringar av föreningens lån) och andelstal 2 anger lägenhetens andel av kapitalkostnaderna (= räntekostnader och amorteringar på föreningens lån). Se stadgarna 4 §.

Den fantastiska festlokalen (topplokalen) högst upp i Tornet på plan 25 och vår pool- och bastuavdelning är guldklimpar i föreningen. Fontänen på vår innergård, av Niki de Saint Phalle, är också ett tydligt ögonmärke.

I övrigt finns i vår förening tillgång till två gästlägenheter, fyra normalstora tvättstugor med 2 tvättmaskiner, två torktumlare och ett torkskåp i varje tvättstuga. Dessutom finns en grovtvättstuga med torkskåp.

För hushållssopor finns två sopnedkast i bottenvåningarna vid Tornet. Det finns också ett rejält grovsoprum. Där finns plats för matavfall, som staden utvinner biogas av, förpackningssopor (glas, metall, papper, papp, plast), elektronik, batterier, ljuskällor och grovsopor.

Varje lägenhet har två lägenhetsnummer. Ett är unikt för föreningen och ingår i lägenhetsförteckningen (kännetecknas av att det inleds med bokstäverna B, K eller T beroende på i vilket hus lägenheten ligger).
Det andra är ett fyrsiffrigt nummer som är anvisat av bland annat folkbokföringsskäl. Läs mer här.

Till varje lägenhet hör ett larmat källarförråd. I våra garage finns det 65 parkeringsplatser för bil och 5 för MC att hyra. Det finns också larmat cykelrum och flera cykelparkeringar i fastigheten.

Fastigheten har nyckelbrickor (tags) för inpassage samt porttelefon för besökare.

Unikt för vår fastighet är att alla lägenheter i Tornet har sprinkler i varje rum.

Våra fastigheter försörjs med fjärrvärme från Stockholm Exergi AB. Vårt energisystem är uppbyggt med omfattande återvinning av varmluft och värme från butikernas kylar. Tornet har mekanisk till- och frånluft. Bågen och Kuberna har mekanisk frånluft med tilluft från väggventiler.

Energideklaration är gjord 2018. Radonmätning är gjord 2009. Värdena i energideklarationen är för Bågen och Tornet 177 kWh/m² och år. För kuberna är värdet 179 kWh/m² och år. Radonvärdena är under 30 Bq/m3.