Arkivering

Varje dokumentslag sätts i pärm med ryggmärkning enligt nedan och förvaras i låst arkivskåp i föreningens lokal i Bågen. Samtliga handlingar ska digitaliseras och läggas i ett digitalt arkiv som lagras på särskild disk med begränsad behörighet. Det digitala arkivet ska dessutom ha minst en säkerhetskopia lagrad på särskild disk som förvaras på annan plats än övriga dokumentation. Digital säkerhetskopia tas regelbundet och minst varje halvår.

Föreningens sekreterare ansvarar för aktualitet i dokumentationen och dess rutiner.

 

Typ av handling Innehåll
Grundhandlingar Överenskommelse
Plankarta 1995
Planbeskrivning 1995
Tomträttsavtal
Ekonomisk plan 1996
Stadgar
Överenskommelse gemensamhetsanläggning
Servitutsavtal
Föreningsstämmor/Årsredovisningar Årsvis
Styrelsemötesprotokoll Årsvis
Fatburstrappans Samfällighetsförening Överenskommelse drift och uh
Stadgar
Protokoll från årstämmor/årsredovisningar
Övrig dokumentation
Respektive hyresobjekt Avtal och övrig dokumentation (pärmar för resp. objekt)
Medlemmar Skriftväxling och övrig dokumentation lägenhetssorterat
Bredband Avtal m.m. lägenhetssorterat
Nycklar/Tags Fördelningstablå Kvittenser lägenhetssorterat
Ekonomiskt redovisningsmaterial Årsvis
Avtal Original (undertecknade av styrelsen)
Väsentliga kopior (undertecknade av förvaltaren).
Vid större omfattning i egna pärmar.
Brev Korrespondens sorterat på respektive avsändare/mottagare
Vid mer omfattande korrespondens i separata pärmar
Kvalitetsledningssystemet Enligt vad som beskrivs i kvalitetsledningssystemet