Fatburstrappans samfällighetsförening

Det finns en samfällighetsförening som förvaltar lastfaret och entrén till Söderhallarna på plan E2.

Enligt tomrättsavtal för fastigheterna Fatburshöjden 1 (brf Söder Torn), Fatburen 1 (Atrium Ljungberg/Söderhallarna-Björkhallen) och Fatburen 2 (Stockholm stad/Söderhallarna-Saluhallen) ska en anläggning för varuförsörjning samt ett entréutrymme inrättas som gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen.

En gemensam överenskommelse reglerar förhållandet mellan parterna.

Atrium Ljungberg administrerar samfälligheten = sköter den ekonomiska och tekniska förvaltningen enligt överenskommelse mellan parterna

De ekonomiska förhållandena regleras med andelstal enligt denna tabell:

Fastighet/ tomträtt Sektion 1 – varuförsörjning Sektion 2 – entréutrymmen
Fatburshöjden 1 30 % 45%
Fatburen 1 31 % 10 %
Fatburen 2 39 % 45 %

Andelstalen gäller för såväl utförande som drift.

Brf Söder Torn är medlem i Fatburstrappans samfällighetsförening enligt överenskommelsen ovan.

Brf Söder Torn styrelse utser en ledamot och en suppleant till samfällighetsföreningen styrelse.

Anläggningen försörjs med el och värme via installationer som finns hos brf Söder Torn. Det innebär att det också finns ett drift- och underhållsavtal mellan brf Söder Torn och Samfälligheten Fatburstrappan där brf Söder Torn får ersättning för detta inklusive föreningens kostnader för underhåll av dessa installationer.