Övriga kunder

Med övriga kunder avses alla som hyr lokalyta eller tjänst från föreningen.

Det är främst bostadsrättshavare som bokar/hyr topplokal, pool, gästlägenhet och/eller garageplats. Det kan också vara bostadsrättshavare eller hyresgäst som tillfälligt hyr lokal. Lokal eller tjänst kan också hyras ut vid tillfälliga evenemang där styrelsen bedömer att det kan gynna föreningen.

Förvaltaren fakturerar alla avgifter och hyror från föreningen till övriga kunder.

Vad avser hyra av topplokal, pool och gästlägenhet fungerar respektive frivilliggrupp som kontaktpunkt mellan föreningen och berörd lokal. Förvaltaren håller kontakt vid eventuella klagomål i övrigt.