Fastighetsskötsel

Tillsyn och Teknisk skötsel
Inom ramen för fastighetsförvaltningen har föreningen ett långsiktigt avtal avseende fastighetsskötsel.

Avtalet om fastighetsskötsel innehåller preciserade krav uppdelat på administrativa och tekniska uppgifter. Huvuduppgiften för fastighetsskötaren är att utföra tillsyn och skötsel av de moment som avtalet omfattar. Tillsynsintervallen är normal en gång per vecka och utförs så att personal finns på plats i fastigheten vid minst två tillfällen varje vecka.

Avtalet gör undantag för vissa uppgifter som ofta ingår i uppdrag för en fastighetsskötare. Dessa är städning, underhåll av tomtmark, service och årskontroller av kyl- och värmepumpsanläggning samt anläggningsskötare för sprinkler och brandlarm där föreningen har särskilda avtal med andra leverantörer.

Städning
Föreningen har separat avtal angående städning av föreningens gemensamma utrymmen. Det omfattar trapphus mm, hissar, tvättstugor, gemensamma toaletter och entréer. Städavtalet innehåller särskilda städinstruktioner som anger städfrekvens samt var och hur städningen äger rum. Städning sker dagtid vardagar och normalt en gång per vecka.

Föreningen har också ett skötselavtal som omfattar pool-anläggningen med särskild städinstruktion.

Städning av topplokal och gästlägenheter utförs av de som hyr dessa. (Se mer under topplokal och gästlägenheter).

Trädgårdsskötsel
Växter på innergård sköts av separat entreprenör.

Vinterskötsel
Snöröjning och halkbekämpning sköts av separat entreprenör.