Hiss

Hissarna, inte minst de två i Tornet som försörjer cirka 100 lägenheter i 22 plan, är viktiga för de boendes möjlighet att komma från och till sina bostäder.

Föreningen äger hissar (motsvarande) i bostadshusen och i de kommersiella lokalerna.

Föreningen har avtal med KONE (för hissarna i bostadshusen och lastfaret). Coop har underhållsavtal med hissar och rullband/rulltrappor i Coop lokaler.