Garage/Parkering

Föreningens garage

Föreningen har 70 parkeringsplatser i våra garage, varav fem är för motorcyklar. Dessa hyrs ut till föreningens medlemmar. Hyresavtalen tecknas löpande på tre månader.

För att anmäla sig för plats, kontakta vår förvaltare. Kötid förekommer.

Föreningen har påbörjat etablering av elbilsplatser med laddningsstolpe. Den medlem som önskar bilplats med laddningsstolpe anmäler sitt önskemål till förvaltaren. Föreningen har inga elbilplatser lediga utan byggnation krävs. Den som är intresserad behöver ha framförhållning för att föreningen ska ha möjlighet att etablera en plats. Det finns ingen separat kö för elbilplatser. Föreningens nuvarande kösystem gäller.

Hyran följer marknadspriset. Den medlem som hyr betalar dock ingen moms. För att få reda på aktuellt pris kontakta vår förvaltare. Kontaktuppgifter finns under Kontakt.

Garaget nås via lägenhetens nyckelbrickor då p-platsen tillträds. Se även här.

Inom föreningens område råder parkeringsförbud. Det gäller såväl Västgötagränd som lastfaret.
Stockholm Parkering övervakar dessa förbud.

Billadning

Föreningen har en anläggning för laddning av bilar. Leverantör är Assemblin; https://www.assemblin.com/sv/teknikomraden/el/assemblincharge
Samtliga laddplatser är placerade i föreningens C-garage och över tid kommer fler laddstationer att installeras i takt med att fler medlemmar önskar ha en parkeringsplats med ladduttag, också i de andra garagen.

Den medlem som önskar parkeringsplats med ladduttag, meddelar detta till vår förvaltare (https://www.sodertorn.com/kontakt.html). Om medlemmen redan har redan har en parkeringsplats, kommer en flytt att ske från dennes existrande plats till en plats där föreningen erbjuder ladduttag. Det innebär att medlemmarnas parkeringsplatser kommer att flyttas så att de som önskar ha ladduttag hamnar inom ett område i våra garage, och medlemmar som inte önskar ladduttag är i ett annat område.

Hyran för parkeringsplatser med laddutag är vad alla medlemmar betalar för en parkeringsplats dock med ett påslag som avser att täcka föreningens kostnader för själva laddstationen. Elektriciteten som förbrukas vid laddning betalas   av respektive medlem månadsvis i början av efterföljande kalendermånad. Kostnaden sätts av föreningen en gång i månaden enligt föreningens självkostnad. Det bankkort som medlemmen har registrerat i Assemblins app belastas med kostnaden, och medlemmen kan se underlaget i appen.

Medemmar som har parkeringplats med ladduttag skall anslutas till Assemblins tjänst enligt följande:

  • Ladda ner och installera appen ”Assemblin Charge”, som finns på GooglePlay och AppStore.
  • Registrera profil som kund samt lägg in betalkort under profilen.
  • Fyll i blanketten enligt nedan ”Ny användare Assemblin Charge Söder Torn”.
  • Skicka ifuylld blankett till support.charge@assemblin.se
  • Invänta bekräftelse från support, vilket vanligtvis tar 1-2 dagar.

Blankett ”Ny användare – Assemblin Charge

Mer information finns i dokumentet ”Manual Anslutning Assemblin Charge”.

Stockholm Parkerings garage

Det finns platser att hyra av Stockholm Parkering i vårt närområde. Fyra garage ligger på mindre än fem minuters gångavstånd (P-hus Medborgarplatsen, Söderhallsgaraget, P-hus Vartofta och P-hus Magnus Ladulås).

Parkering på gatan

Boendeparkering på gatumark finns i begränsat antal i vårt närområde.