Ansvar

Ägare är medlemmarna i brf Söder Torn. Ansvaret framgår av föreningens stadgar och utövas genom föreningsstämman.

Boende avses medlemmar (= bostadsrättshavare) i bostadsrättsföreningen Söder Torn. Dessa har, som boende, ett antal rättigheter och skyldigheter som finns angivna i föreningens stadgar.

De boende ansvarar var och en för att man följer föreningens stadgar samt de regler, förtydliganden, preciseringar och tillägg som finns angivna på föreningens hemsida.

Det är bostadsrättshavaren som har ansvaret för att de som bor i lägenheten också följer det som angetts i föregående stycke. Detta gäller såväl boende som tillhör det egna hushållet, eventuella inneboende, gäster och boende som hyr i andra hand.

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet samt att föreningens fastighet förvaltas och utvecklas enligt de krav som fastställs vid föreningsstämma och framgår av stadgarna.

Förvaltaren ansvarar för den löpande driften av fastigheten enligt de avtal som finns med förvaltaren.
Förvaltaren är operativt ansvarig för föreningens verksamhet under styrelsen.

Leverantörerna ansvarar för den verksamhet och de leveranser som framgår av avtal med respektive leverantör.

Frivillgrupperna ansvarar för den verksamhet som ingår i uppdragen för respektive frivilliggrupp. Det är den som är sammankallande som ansvarar för att gruppens uppdrag kan utföras.