Årsredovisning

Styrelsen lämnar varje år en årsredovisning för föreningens räkenskaper. Den omfattar Förvaltningsberättelse, Resultaträkning, Balansräkning och Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer.

Årsredovisningen behandlas på ordinarie föreningsstämma.