Porttelefon

Om du väntar besök finns det porttelefon som besökaren kan ringa upp dig på.
Besökaren kan ringa upp ditt telefonnummer (eller kod) alternativt söka på namn.

Bor du på Medborgarplatsen 11 finns porttelefonen utanför porten.

Bor du på Fatburstrappan 12-18 finns det porttelefon utanför grinden plan E2. Kommer besökaren från Västgötagränd finns det också porttelefon där (en utanför och en innanför rondellen).

Du som bor på Fatburstrappan 14 och 16 har ytterligare en porttelefon vid entrén till respektive hus. Där behöver besökaren också ringa upp dig när vederbörande kommit in via grinden E2 eller Västgötagränd.

När det ringer svarar du på telefonen och trycker på siffran 5. Då öppnas låset till grind och port.

För att kunna utnyttja porttelefonen behöver ditt telefonnummer programeras in. Du kan fritt välja fasta eller mobila svenska nummer. Telefonnumret eller det kortnummer (fyra siffror) som tillhör lägenheten slås på porttelefonens knappsats. Du kan få ytterligare nummer kopplat till porttelefonen men dessa kopplas inte till kortnumret. Det går även att söka på namn.

Du väljer vilka telefonnummer som porttelefonen ska gå till genom att anmäla detta till fastighetsskötaren. Använd denna blankett.

Läs här hur porttelefonen fungerar.