Källarförråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Förrådet ska vara låst med ett hänglås oavsett om du använder det eller ej.

Källargångarna ska vara helt fria från hinder.

Det är inte tillåtet att i eluttagen koppla in någon fast utrustning, som t ex vinkyl och liknande. Det utgör en brandrisk och belastar dessutom föreningens elräkning.

Det finns sprinkler i alla källarförråd. Dessa sprinkler ska hållas fria och förråden får självklart inte fyllas så att sprinklernas funktion äventyras.

Källarförråden är larmade. När du lämnar källarförrådet ska du låsa det övre låset på den gemensamma ytterdörren så att larmet kopplas in. Kontrollera att ingen är kvar innan du låser.