Brandsäkerhet

Alla lägenheter har brandvarnare. De byttes 2019.

Till lägenheterna hör också en 6 kg pulversläckare. Kontrollera att den är laddad.

Lägenheterna i Tornet har sprinkler i varje rum utom våtrum.
Alla källarförråd (utom Bågen) och garage har sprinkler.

Vid brand larmar man brandkåren 112. Man stannar normalt kvar i sin lägenhet.

Om det brinner i den egna lägenheten bör man göra ett släckförsök med pulversläckaren, givetvis efter en riskbedömning, i annat fall utrymma.

Läs allmänt om vad som gäller och goda råd från MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – i denna länk.