Rutiner för förvaltare och fastighetsskötare, bricka och fjärröppnare till garageportar

Nyckelbricka (tag) och Fjärröppnare till garageportar

Rutin för förvaltare och fastighetsskötare:
Information mellan förvaltare/bostadskonsulent och fastighetsskötare skickas via e-post till de e-postadresser som överenskoms mellan parterna.

Förvaltare/bostadskonsultent
A. Uppsägning av p-plats
1. Uppsägningen mottas
2. Medlemmen påminns om att fjärröppnare ska lämnas i fastighetsskötarens postfack och vad som gäller om den inte lämnas in (debitering av 500 kronor)
3. Fastighetskötaren informeras om när, vem (lgh-nr) och vilken plats
4. När fastighetsskötaren informerat om att fjärröppnare återlämnats är ärendet avslutat
5. Om fastighetsskötaren informerar om att fjärröppnare inte lämnats debiteras medlemmen 500 kronor

B. Teckning av p-plats
1. Avtal tecknas
2. Medlemmen informeras om att nyckelbrickorna programeras från tillträdesdagen och att fastighetskötaren lämnar en fjärröppnare i postfacket snarast efter tillträdesdagen
3. Fastighetsskötaren informeras om när, vem (lgh-nr) och vilken plats

C. Extra fjärröppnare
1. Då debiteringsunderlag kommer från fastighetsskötaren debiteras medlemmen 500 kronor för extra fjärröppnare

D. Bortappad fjärröppnare
1. Debiteringsunderlag kommer in från fastighetsskötaren
2. Medlemmen debiteras 500 kronor

Fastighetsskötare
A. Uppsägning av p-plats
1. Bostadskonsulenten meddelar när, vem (lgh-nr) och vilken plats
2. Nyckelbrickor omprogrammeras och fjärröppnare spärras
3. Fastighetsskötaren informerar bostadskonsulten när fjärrsändare återlämnats
4. Om ingen fjärrkontroll återlämnas meddelas bostadskonsulten detta

B. Teckning av p-plats
1. Fastighetsskötaren informeras om när, vem (lgh-nr) och vilken plats
2. Nyckelbrickor omprogrameras från tillträdesdagen
3. Fjärröppnare programmeras och lämnas i medlemmens postfack snarast efter tillträdet

C. Extra fjärröppnare
1. Extra fjärröppnare kan beställas via den separata beställningsblanketten
2. Beställd extra fjärröppnare lämnas i medlemmens postfack
3. Debiteringsunderlag (500 kronor/extra öppnare) skickas till bostadskonsultenten

D. Bortappad fjärröppnare
3. Då anmälan om borttappad fjärröppnare lämnas in spärras öppnaren
4. Ny fjärröppnare lämnas ut till medlemmen
5. Debiteringsunderlag skickas till bostadskonsulenten