Ordinarie föreningensstämma

Brf Söder Torns ordinarie föreninngsstämma hålls på torsdag den 20 april 2023, kl 18.30 på Åsögymnasium. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 3 mars 2023. Antingen i styrelsens postfack på E1 (märkt ”Brf Söder Torn) eller till...