Styrelse

Styrelse vald vid 2017 års ordinarie föreningsstämma:


  Mikael Sjögren T15:5 Ordförande


  Bengt Rygge T7:2 Ledamot


  Eva Larsson B6:4 Ledamot


  Rune Nilsson T19:5 Ledamot


   Susann Ottosson K1012 Ledamot


  Carl Junback T12:2 Suppleant


  Anna-Karin Furhoff T6:3 Suppleant


  Othmar Englund B4:3 Suppleant

Telefonnummer till styrelsens medlemmar hittar du på anslagstavlan vid brevlådorna i Tornet plan E1.

Brev till styrelsen kan läggas i brevlåda "Brf Söder Torn" på plan E1 i Tornet.

Du kan också skicka e-post till styrelsen@tornnet.org.

Vill du läsa mer om styrelsens uppgifter gå in under Kvalitetssystem. Där finns bl. a. information om ansvar, struktur och instruktioner för styrelsen.

Senast uppdaterad 2018-12-12.