Sophantering

Hushållssopor

Sopnedkast finns på plan E1 och E2 i anslutning till Tornet.
Soppåsar förvaras inte utanför den egna dörren i de gemensamma trapphusen.

Grovsoprum med återvinningssortering av förpackningar och matavfall

Soprummet för grovsopor och återvinning finns i lastfaret som du når via plan K1. Se skissen nedan. Där finns följande behållare:

» papp- och kartongförpackningar
» tidningar och papper
» glasförpackningar (färgade respektive ofärgade)
» plastförpackningar
» metallförpackningar
» småelektronik inkl. batterier och ljuskällor
» grovsopor
» matavfall för utvinning av bio-gas

I anslutning till respektive behållare finns mer detaljerad information om vad som kan slängas i den.

Inga sopor får ställas på golvet - alla sopor ska läggas i respektive behållare.

Får dina sopor inte plats i rätt behållare måste du själv lämna soporna till kommunens återvinningscentraler.

Julgranar

Julgranar kastas med fördel på Medborgarplatsen bredvid restaurang Snaps.
Under januari varje år hämtar Staden uttjänta granar därifrån för återvinning.

Detta får inte kastas i grovsoprummet

Vid ingången till grovsoprummet finns information om vilka sopor som inte får kastas i grovsoprummet.
Lite förenklat är det inte tillåtet att kasta skrymmande sopor som inte går att lägga i en sopbehållare.

Det är dessutom förbjudet att kasta miljöfarligt avfall. Exempel på det är målarfärgsburkar, kemikalier, lösningsmedel och vitvaror (exempel: diskmaskin, spis, kyl och frys).

Det som inte får kastas i grovsoprummet kan lämnas till stadens återvinningscentraler. Vissa miljöfarliga sopor (färgrester och kemikalier) kan också lämnas till den mobila miljöstationen som stannar på vändplanen Repslagargatan mot Medborgarplatsen. Se stadens tidtabell Södermalm.

Du som bygger om får inte kasta byggavfall i grovsoprummet. Du kan få ställa upp byggavfall under högst tre dygn på särskild plats som fastighetsskötaren anvisar. Kontaktuppgifter till fastighetsskötaren finns under Kontakt.

Skiss grovsoprum

Senast uppdaterad 2018-05-30.