Störningar
Föreningen har tecknat avtal med Svenska Störningsjouren giltigt från den 1 oktober 2021.

Vid störningar eller andra trygghetsproblem, kontaktar du deras larmcentral där du har tillgång till professionell hjälp av deras störningsombud/väktare, som skyndsamt kommer på plats.

Alla uppgifter du lämnar är givetvis sekretesskyddade och lämnas inte ut till annan än utsedd person i styrelsen.

Störningsjouren är öppen måndag t o m söndag kl 20.00-06.00. Du når larmcentralen på telefonnummer
08-568 214 00.

En utryckning av Svenska Störningsjouren kostar minst 3.125 kr, vilket bekostas av den som stör. Om det inte är en störning, är det den som ringt som skall betala.

Om du behöver komma i kontakt med Svenska Störningsjou-ren eller har frågor som inte är akuta, når du dem under kontorstid på 08-645 00 35 eller info@storningsjouren.se