Kvalitetssystem - struktur - hiss

Hissarna, inte minst de två i Tornet som försörjer cirka 100 lägenheter i 22 plan, är viktiga för de boendes möjlighet att komma från och till sina bostäder.

Föreningen äger hissar (motsvarande) i bostadshusen och i de kommersiella lokalerna.

Föreningen har avtal med KONE (i bostadshusen) och ALT Mälardalen (i Coop lokaler) om förebyggande underhåll, felanmälan, larmtelefon och felavhjälpning enligt förteckning.

Senast uppdaterad 2017-10-17.