Kvalitetssystem - rutiner - frivilliggrupper

Föreningen har att antal frivilliggrupper. Syftet med frivilliggrupperna är att tillvarata kompetens bland medlemmarna, engagera och lösa uppdrag på frivillig väg.

Gruppernas namn (verksamhetsområden) och medlemmar framgår av föreningens hemsida och finns också på föreningens anslagstavlor.

Varje frivilliggrupp har en sammankallande (som formellt är godkänd av styrelsen).
Denne fördelar och prioriterar frivilliggruppens arbete.

Frivilliggrupper är sammanhållande åt föreningen vad avser uthyrning, kontroll, regler och förbättringar. Grupperna arbetar var och en inom det område som namnet anger.

Det innebär att:
o IT-gruppen arbetar med föreningens bredbandsnät och TV-nät samt följer utveckling och bevakar tjänsteutbud.
o Topplokalgruppen arbetar med topplokalen
o Gästlägenhetsgruppen arbetar med uthyrningslägenheterna.
o Poolgruppen arbetar med pool och bastu
o Fastighets- och Trädgårdsgruppen arbetar med idéer angående fastighetens och utemiljöns utveckling och föreningens ”städdag” vår och höst
o Välkomstgruppen träffar alla nya boende och informerar om föreningen och dess regler

Senast uppdaterad 2015-03-20.