Kvalitetssystem - övrigt - pul

Kontaktuppgifter medlemmar och andrahandshyresgäster

En bostadsrättförening har skyldighet att föra medlemsförteckning och lägenhetsförteckning. Dessa förteckningar förs av föreningens förvaltare.

Härutöver för föreningen genom styrelsens sekreterare en förteckning över medlemmars och i förekommande fall andrahandshyresgästers telefonnummer och e-postadresser. Syftet med denna förteckning är att kunna nå berörda för information och för att kunna fullfölja föreningens åtagande gentemot sina medlemmar.

Inga förteckningar används för annat ändamål än för ett nå kontakt mellan föreningen/ föreningens förvaltare och berörda medlemmar.

Personuppgiftslagen reglerar vad för typ av register föreningen kan föra utan att den registrerade lämnar sitt samtycke. Datainspektionen informerar om detta i denna länk.

Senast uppdaterad 2015-03-20.