Ordinarie föreningsstämma 2022

Stämman äger rum 2022-04-21

Stämman hålls i Åsögymnasium på torsdag den 21 april 2022 kl 19.