Ordinarie föreningsstämma 2021

Stämman äger rum 2021-04-22

Med anledning av pandemin och med stöd av lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (2020:198), hålls stämman som en ren poströstningsstämma, vilket inte medger fysisk närvaro.

Motioner till stämman kan lämnas i föreningens postfack plan E1 i Tornet märkt Brf Söder Torn eller skickas till styrelsens e-postadress senast fredagen den 26 februari 2021.
Se även bifogad fil.