Vårens städdag 2020

På grund av det rådande läget med Coronaviruset är städdagen inställd.