Ordinarie föreningsstämma 2020

Stämman äger rum 2019-04-21 kl 1900

På grund av rådande läge med Coronaviruset kommer vi att genomföra stämman digitalt via e-post utan fysisk närvaro.
Kallelsen kommer att ange hur det ska gå till.