Vårstäddag 7 april kl. 10

Ta chansen att göra en insats för föreningen och träffa dina grannar.

Som vanligt kommer mer information veckan innan på plan E1 mellan Tornet och Kub 1.