Ordinarie föreningsstämma 2019

Onsdag 3 april 2019 kl. 1900

Plats
Åsö vuxengymnasium, Aulan
Kallelse och årsredovisning är utdelade.