Årsavgift 2019

Sänkt årsavgift till föreningen

Styrelsen har 2018-11-13 beslutat att sänka årsavgiften till föreningen med 20% från och med 2019-01-01.